Vse o warezu

Prosím Pokud na těchto stránkách narazíte na něco co jste hledaly prosím přečtěte se celý článek!!!

Základní info

Proč mám jeden torrent v aktivních torrentech uveden 2x ?

Proč mám jeden torrent v aktivních torrentech uveden 2x ?     
V případě že Váš klient není korektně ukončen a tím pádem nezašle trackeru
Proč mám jeden torrent v aktivních torrentech uveden 2x ?     
V případě že Váš klient není korektně ukončen a tím pádem nezašle trackeru informaci o ukončení stahování nebo odesílání, stane se, že ještě nějaký čas zůstane uveden ve Vašem profilu jako aktivní. Při opětovném spuštění klienta a obnovení stahování nebo odesílání bude torrentu přiřazeno jiné peer_id a tracker jej vyhodnotí jako nový torrent.  Tak se může stát, že jeden torrent bude v tabulce aktivních torrentů 2x. Nejedná se o nic závažného a starý torrent po určité časové prodlevě sám zmizí.
Žádné komentáře