Vse o warezu

Prosím Pokud na těchto stránkách narazíte na něco co jste hledaly prosím přečtěte se celý článek!!!

Základní info

Aktiv/Pasiv

Jestliže je Váš PC napojen přímo do internetu,
ak poznám, jestli jsem aktiv nebo pasiv a co to znamená?      
Jestliže je Váš PC napojen přímo do internetu, pak máte veřejnou IP a jste aktiv. Jste-li součástí privátní sítě a jste schovaní za routerem, pak máte neveřejnou IP a jste pasiv.  Zatím co aktiv může stahovat od všech uživatelů, pasiv se s pasivem nespojí. Není mezi nimi možná komunikace. Výhody veřejné a neveřejné adresy se dočtete zde: Veřejná a neveřejná IP
Žádné komentáře